• zabiegi profilaktyczne (kastracja, sterylizacja)
  • onkologiczna
  • zabiegi na jamie brzusznej
  • operacyjne i zachowawcze leczenie złamań
  • leczenie i diagnozowanie chorób stawów i kości
  • leczenie operacyjne niestabilności rzepki
  • leczenie operacyjne zerwania wiązadła krzyżowego