• choroby przewodu pokarmowego, wątroby, trzustki
  • choroby układu oddechowego i krążenia
  • choroby układu moczowego
  • choroby układu nerwowego
  • zaburzenia endokrynologiczne
  • problemy hematologiczne